Η Εταιρία

Η εταιρεία I4L Innovation For Life Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ειδικεύεται στην εισαγωγή και πώληση αναλώσιμων ιατρικών ειδών και μηχανημάτων σε φορείς της Υγείας.


Κύριος τομέας εξειδίκευσης της εταιρείας μας είναι η Επεμβατική Ακτινολογία, η Αγγειοχειρουργική και η Επεμβατική Νευροακτινολογία.

‘Οραμά μας να είμαστε μια εταιρεία αεικίνητη και δυναμική, με την δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς Υγείας, διατηρώντας την αξιοπιστία μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας.


Στόχος μας να προσφέρουμε ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για την θεραπεία παθήσεων του νευρικού και του κυκλοφορικού συστήματος σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας, με νέες, καινοτόμες και εναλλακτικές θεραπείες.